Ved to anledninger skal det være sendt mail via Kontakt, som ikke har kommet frem. U.t. kjenner ikke til årsaken til dette, og mottar flere mail daglig.

U.t. besvarer nesten alle mail innen 1-2 virkedager. For å kvalitetssikre mailkontakt, innføres følgende rutine inntil nærmere beskjed blir gitt. Dersom du har sendt en mail som ikke er besvart innen 2 dager, bes du sende mailen på nytt. I tillegg bes du sende en sms med navn og e-postadresse, der du angir å ha sendt en mail som ikke er besvart.

Leave a Reply