U.t. har inngått en avtale med Odin Kapital mtp. fakturabehandling. Alle pasienter som ikke har frikort oppfordres til å betale med kort. Dersom en pasient ikke betaler med kort (eller kontant), oversendes fakturaen til Odin Kapital. Alle henvendelser angående fakturaer skal rettes til Odin Kapital. Det er ikke mulig å innbetale utskrevne fakturaer med kort eller kontant hos u.t.

Utestående fakturaer fra i år, vil også bli oversendt om de ikke betales innen fristen.

Avtalen er etter planen gjeldende fra uke 15.

Se Prisoversikt for mer informasjon.

Comments are closed.