Det planlegges oppstart av følgende tilbud i slutten av august:

Kurs i mestring av depresjon (KiD).

Kurs i mestring av belastning (KiB).

Kurs i oppmerksomhetstrening (OT).

Det startes opp to angstgrupper, ingen ledige plasser.

Det planlegges oppstart av introduksjonskurs i kognitiv terapi i september.

For oppdatert informasjon om kapasitet, se Behandlingstilbud våren 2012.

Alle pasienter må utredes for å vurderes i forhold til ev. behandlingstilbud. Henvisninger bes sendt snarest.

Henvisere som har spørsmål, se her for mer informasjon; ev. kan mail sendes her.

 

Comments are closed.