KiD-gruppen som startet i februar 2012: 10. kursdag blir mandag 20.08 kl. 16.00-17.30.

KiB-gruppen som startet i mai 2012: 9. kursdag blir mandag 20.08 kl. 18.30-20.00

Det forventes deltagelse av samtlige deltagere. Vennligst bekreft deltagelse her.

Ved ev. manglende oppmøte blir deltagere som har 1 eller flere fravær, fakturert for ikke møtt.

Comments are closed.