Alle gruppe- og kursdeltagere ønskes påminnet om følgende:

Dersom annet ikke er avtalt med den enkelte deltager på forhånd, gjelder følgende retningslinjer for fravær:

Fravær ved 1 anledning blir ikke belastet dersom det er meldt pr. mail på forhånd, men ved umeldt fravær og fravær utover 1 gang blir det avkrevd et gebyr som for Ikke møtt. Fravær må meldes minst 24 timer på forhånd (NB! fredag for mandager).

Dersom en pasient ønsker å avslutte gruppebehandling/kurs, blir vedkommende belastet et gebyr svarende til 3/4 av egenandelen for de gjenværende gangene.

Se Prisoversikt for mer informasjon.

Comments are closed.