Pga. sykdom blir ventetiden lengre enn de vanlige 1-2 ukene. Dette innebærer også at det tar lengre tid for henviste pasienter å få innkalling/tilbakemelding, men samtlige pasienter som er henvist, vil motta dette etterhvert.

Det er uavklart når driften er igang igjen, men det satses på august/september. Kapasiteten er fortsatt god, og henvisninger mottas (NB! før alltid opp mobilnummer til pasienten). Det er lurt å informere pasienten om at det kan ta noe tid før vedkommende får svar.

Comments are closed.