Pga. sykdom vil praksisen holde stengt i uke 31. Situasjonen utover dette er p.t. uavklart, men det satses på drift fra august/september.

For nyhenviste pasienter: søknader er mottatt, men er ikke behandlet. Det vil være kort ventetid når driften er i gang igjen.

Grupper og kurs med planlagt oppstart i slutten av august, vil bli utsatt i noen uker. Planlagt oppstart p.t. er slutten av september (muligens før for angstgruppene).

Oppfølgningssesjonene til KiB, KiD og angstgruppe i slutten av august er også utsatt.

Pasienter bes kontakte fastlege ved problemstillinger som f.eks. reseptforskrivning.

Mail og telefoner blir ikke besvart i denne perioden. Mail blir besvart når praksisen er i drift igjen.

Beklager de ulemper denne situasjonen medfører.

NB! Følg med regelmessig (minst x1/uke) på hjemmesiden, da informasjon kun blir gitt her. Informasjon gitt under Siste nytt gjelder foran eventuelle motstridende opplysninger andre steder på hjemmesiden.

Comments are closed.