Viktig info 13.08

13/08/2012

Det planlegges oppstart i uke 34, og pasienter med individuelt tilbud (pågående utredning/behandling, nye pasienter), vil få melding om time pr. sms i løpet av få dager. Pga. sykdom kan det oppstå endringer på kort varsel, derfor oppfordres alle til å sjekke driftsstatus regelmessig, samt samme dag som timen er. Eventuelle endringer meldes kun her.

Dersom oppsatt tid ikke passer, vennligst gi tilbakemelding om det snarest, både pr. mail og sms. Pga. tett program kan det gå lang tid før det blir gitt nytt tilbud.

Mtp. gruppe-/kursaktivitet planlegges følgende:

– Introduksjonskurs kognitiv terapi, gang nr. 5: mandag 20.08 kl. 15.45, møterom på hotellet.

– KiD 05.12: 8. kursdag; mandag 20.08 kl. 18.00, kontoret.

– Kurs oppmerksomhetstrening 04.12: mandag 20.08 kl. 20.30, kontoret.

Grupper/kurs som var satt opp til slutten av august før sommeren, flyttes. Informasjon om disse timene kommer senere.

Comments are closed.