Her følger praktisk informasjon omkring diverse kurs og grupper over sommeren (angstgrupper/introduksjonskurs, boostersesjon KiD kursdag 9 og KiB kursdag 10, oppstart av nye kurs), samt informasjon til nye pasienter i august 2013.

Angstgrupper/introduksjonskurs

Det var stor interesse for en oppsummeringsgang for introduksjonskurset i kognitiv terapi, denne avholdes mandag 19.08 kl. 15.15. Det forventes oppmøte fra alle som sa seg interesserte, tilbudet gjelder selvfølgelig for alle som har deltatt på introduksjonskurset.

Det planlegges korte individuelle samtaler med  hver enkelt uken etter. Oppstart av gruppene blir mest sannsynligvis mandag 02.09; kl. 14.00 og 15.30 (mindre sannsynlig oppstart mandag 26.08, slik det ble nevnt på kurset).

KiD april 2013 kursdag 9

Kursdag 9 for KiD avholdes mandag 19.08 kl. 17.30. Forfall belastes etter gjeldende regler.

Tenk igjennom hvilke tema du ønsker å ta opp.

KiB februar 2013 kursdag 10

Kursdag 10 for KiB avholdes mandag 19.08 kl. 19.00. Forfall belastes etter gjeldende regler.

Tenk igjennom hvilke tema du ønsker å ta opp.

Kurs i mestring av belastning med oppstart i august 2013

Forsamtalene blir i uke 34 (f.o.m. mandag 19.08)

Kurset starter mandag 26.08 kl. 18.00.

Kurs i oppmerksomhetstrening med oppstart i august 2013

Kurset starter opp mandag 26.08 kl. 20.30. Ledige plasser, ta kontakt om du er interessert.

Nye pasienter

Nye pasienter som får time i uke 34/35, kan ved relevant problematikk og ledige plasser få tilbud om deltagelse på KiB som starter i uke 35. Det anbefales på forhånd å lese igjennom de sider som omhandler KiB, kognitiv terapi, evalueringer.

Comments are closed.