Praksisen åpner igjen den 19.08.13 for pasienter.

I løpet av 2 uker skal det igangsettes 2 grupper, samt 2 kurs. Samtlige deltagere på disse (med unntak av deltagere på Kurs i oppmerksomhetstrening), skal til forsamtaler.

Informasjon om forsamtaler til Kurs i mestring av belastning er/vil bli sendt hver enkelt deltager, enten pr. mail eller pr. sms. Om du er deltager, og ikke har mottatt beskjed innen 2 dager, gi beskjed her. Det er 0-2 ledige plasser p.t. Nye pasienter med time kommende dager bes vurdere om dette kan være et aktuelt tilbud.

For deltagere i angstgruppene med oppstart månedsskiftet august/september, vil nærmere beskjed om forsamtaler bli gitt på Introduksjonskurs i kognitiv terapi (ekstragang 19.08 kl. 15.15).

Det er mottatt ca. 20 nye henvisninger i løpet av sommeren. Innkallinger vil bli sendt fortløpende (sms og/eller brev). Det må beregnes 1-3 ukers ventetid f.o.m. den 19.08, muligens noe lengre tid i enkelte tilfeller.

Dersom du mener du skulle ha blitt kontaktet av en eller annen grunn, og ikke har hørt noe, bes du om å sende en ny forespørsel.

Det blir med andre ord et spesielt tett program de kommende ukene. Det vil være lite rom for endring av time i denne perioden. Det kan gå lang tid før det blir gitt noen ny time.

Minner om kursdag 9 for KiD og 10 for KiB mandag 19.08. Minner også om boostersesjon for agorafobigruppen med oppstart våren 2013. Se kalender for tidspunkt.

Denne posten vil bli oppdatert jevnlig de kommende dagene. Alle bes følge hyppig med, da ev. viktige beskjeder kun vil bli formidlet her.

Sist oppdatert 18.08.13 kl. 11.30.

Comments are closed.