Praksisen er stengt i uke 30-32.

Alle henvisninger som er mottatt t.o.m. i dag, er vurdert. Alle henviste pasienter har fått tilbud om time før sommerstengning.

Henvisninger som mottaes i uke 29 og senere blir neppe vurdert før uke 33. Ventetiden på 1 uke gjelder fra uke 33. NB! regn med å bli kontaktet i slutten av uke 33 for time. Sannsynligvis vil du få tilbud om dette i uke 34.

For alle henvendelser/akutte problemstillinger må du kontakte fastlegen (om fastlegen har ferie, skal vedkommende ha vikar, enten på det samme legesenteret, eller med en lege på et annet senter). Utenom fastlegenes åpningstider må legevakt kontaktes.

Telefoner/sms blir ikke besvart i det angitte tidsrommet. Mailer vil bli besvart fra uke 33.

drrochette.no blir neppe oppdatert i denne perioden.

Viktig informasjon om oppstart av KiB, kurs i oppmerksomhetstrening og angstgrupper, se her.

Takk til de som har fylt ut evalueringsskjema. Og til de som ikke har gjort det ennå: det er fortsatt mulig a besvare evalueringsskjemaene for KiB 03.15 og 05.15, samt KOT 04.15. På forhånd takk.

Alle pasienter og samarbeidspartnere ønskes en god sommer.

Comments are closed.