Angstgruppene høsten 2015 starter opp i uke 36. Tidspunkt er nå endelig avklart.

Gruppene vil gå over 12 uker, fri i uke 40 (høstferie). En boostersesjon (oppfølgningsgang 2-3 mnd. etter avsluttet behandling). Sted: kontoret

2 grupper:

– Sosial angst-gruppe (kode: sosial H15): tirsdager kl. 18.00-19.30/20.00. Første gang 01.09.15 – NB: kl. 17.30 den dagen.

– Agorafobi/panikklidelse/helseangst (kode: agora/helse H15): mandager kl. 15.30-17.00. Første gang 31.08.15.

Alle deltagerne må bekrefte deltagelse, taushetsplikt og oppmøteregler snarest. Gå inn på Kontakt, deretter Bekreftelse gruppe-/kursbehandling. Kodene står angitt ovenfor. Dersom du ikke har gjort det, gjør det snarest. Takk.

Hjemmeoppgave til første gruppedag: fyll ut Kognitiv kasusformuring, som du finner under Skjema. Hjemmeoppgavene skal leveres inn hver gang (mer info om dette på første gruppedag). De bes skrevet på data. De kan også sendes inn elektronisk (skriv teksten i Meldingsfeltet).

Comments are closed.