Det etableres nå et gruppetilbud for pasienter som måtte ha behov for videre oppfølgning over tid. Aktuelle deltagere kan være pasienter med problemstillinger som depressive plager av mer vedvarende karakter, personlighetsmessige utfordringer (unnvikelse, avhengighet, tvang med flere), andre mer vedvarende tilstander.

For å bli vurdert til gruppen må pasienten ha fullført et annet behandlingstilbud hos u.t. tidligere, fortrinnsvis KiD eller KiB.

Gruppen vil bestå av inntil 8 pasienter. Det planlegges møter 1-2 ganger/mnd, sannsynligvis tirsdag formiddag. Første møte blir tirsdag 06.10.15 kl. 10.00. Varigheten planlegges til 6-12 måneder. Den kognitive metoden vil legges til grunn. Regler om taushetsplikt og oppmøte vil være de samme som for andre behandlingstilbud.

Dersom du er interessert i dette, vennligst send melding via Kontakt.

Til de som har tatt kontakt og fått bekreftet plass, husk å bekrefte deltagelsen via Kontakt snarest. Takk!

Comments are closed.