Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 17.

Kurset vil normalt gå mandager 18-20.30, samt to onsdager kveld pga. fridager mm. To oppfølgningsmøter over sommeren.

Foreløpige datoer er som følger:

Onsdag 27.04/22.06 kl. 17.30-20.00

Mandag 02.05/09.05/23.05/06.06/13.06/27.06 kl. 18.00-20.30

Fri 16.05 (pinse) og 30.05.

P.t. 6 ledige plasser. Interessenter bes ta kontakt så snart som mulig.

Dersom du har takket “ja” til plass, men ikke har bekreftet deltagelse, må du gjøre det snarest her.

Comments are closed.