Det blir oppstart av langtidsgruppe tirsdag 08.11.16 kl. 10.00.

Møtet blir brukt til informasjon/planlegning. Fyll ut og ha med kognitiv problemformulering.

Husk å bekrefte deltagelse her. Kurskode Langtid H16.

Det er fortsatt 1 ledig plass. Ta kontakt om du er interessert. Du vil da bli kontaktet for vurdering av deltagelse.

Oppdatert 02.11.16.


Det vurderes oppstart av gruppetilbud for pasienter som måtte ha behov for videre oppfølgning over tid, høsten 2016. Aktuelle deltagere kan være pasienter med problemstillinger som depressive plager av mer vedvarende karakter, personlighetsmessige utfordringer (unnvikelse, avhengighet, tvang med flere), andre mer vedvarende tilstander.

For å bli vurdert til gruppen må pasienten ha fullført et annet behandlingstilbud hos u.t. tidligere, fortrinnsvis KiD eller KiB.

Gruppen vil bestå av inntil 8 pasienter. Det planlegges møter 2 ganger/mnd. Varigheten planlegges til 12 måneder (frem til sommeren 2017). Den kognitive metoden vil legges til grunn. Regler om taushetsplikt og oppmøte vil være de samme som for andre behandlingstilbud.

Dersom du er interessert i dette, vennligst send melding via Kontakt. Merk Emne “Langtid H16”.

Oppstart planlegges i uke 39. Det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt!

Comments are closed.