Oversikten over behandlingstilbud høsten 2017, er nå tilgjengelig. Se her for mer informasjon.

Det blir oppstart av Kurs i mestring av belastning. Se her for mer informasjon. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt.

For langtidsgruppe, se mer informasjon her.

Det blir oppstart av Kurs i oppmerksomhetstrening i september. Se her for mer informasjon. Dersom du er interessert i å delta, ta kontakt.

Henvisning er nødvendig. Det er korte ventetider!

Comments are closed.