U.t. har brukt Odin Kapital som samarbeidspartner innen fakturering, men de har fra 2017 ikke tilbudt nyregistrering av fakturaer. U.t. har derfor måttet sende fakturaer manuelt i en periode.

Det er inngått en ny avtale med Melin Collectors som faktureringspartner. Straks det tekniske er på plass, vil alle ubetalte fakturaer som u.t. har sendt ut, oversendes MC til inkasso. Alle nye fakturaer, vil bli håndtert av MC.

Alle som har utestående fordringer, bes gjøre opp disse snarest. Innbetales til kontonr. 1503.39.89102. Dere vil motta SMS-varsel den nærmeste tiden. Har du noen spørsmål om dette, ta kontakt her.

Odin Kapital vil følge opp de fakturaene som er registrert i OKs systemer.

Merk følgende: Pga. endel utestående fordringer, vil pasienter som ber om faktura, ikke settes opp til ny time før betaling er mottatt.

Prisoversikt er oppdatert.

Comments are closed.