Alle som har bekreftet plass, har nå fått tilbud om forsamtale. De som har takket “ja” muntlig, men ikke bekreftet deltagelsen, må gjøre dette snarest (se nedenfor). Kurskode: KiB jan 18. Det er flere som har takket “ja” enn det er plasser, så nå fylles plassene opp fortløpende. Pasienter som er til utredning nå, vil også få tilbud om deltagelse.
Dersom du har takket “ja”, men ikke ønsker å delta likevel, gi tilbakemelding om det snarest. Gi beskjed om du ønsker å delta på neste kurs, hvis ikke avsluttes saken.

Kurset starter onsdag 03.01.18 kl. 18.00 på kontoret.

Oppdatert 18.12.17


Det er nå flere som har takket “ja” til å delta, enn det er plasser på kurset. Dersom du ikke har bekreftet deltagelse (se nedenf0r), må dette gjøres snarest. Nå gjelder “førstemann til møllen”-prinsippet.

De som allerede har bekreftet plassen, vil nå bli innkalt til kort forsamtale, enten uke 50 eller 51, til den mailadressen bekreftelsen er sendt fra.

De som ikke får plass på kurset som starter i januar 18, vil bli tilbudt plass på neste kurs, som etter planen starter i mars 18.

Oppdatert 06.12.17


Det startes opp et nytt Kurs i mestring av belastning i januar 2018. Oppstart blir enten onsdag 03.01.18 kl. 18.00, eller mandag 08.01.18 kl. 18.00.

Kurset går ukentlig i 8 uker (fri i vinterferien – uke 8), og vil normalt gå mandager 18-20.30. To oppfølgningsmøter med ca. en måneds mellomrom.

Onsdag 03.01
Mandag 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 26.02

Dersom du har takket “ja” til plass, men ikke har bekreftet deltagelse (kurskode KiB jan 18), må du gjøre det snarest her. De som allerede har bekreftet plass, vil motta innkalling til kort forsamtale i midten av desember.

Comments are closed.