Fra 01.01.18 gjelder ikke frikortet fra 2017 lenger. Det innebærer en egenandel på kr. 345 for konsultasjon, enten det er individuelt, i gruppe eller kurs. Det betales for hver gang. Når du mottar frikort for 2018, vennligst bring dette med for registrering. Send gjerne et bilde som MMS, slik at det blir registrert på forhånd. Eventuelt beløp som er innbetalt for mye, blir refundert fra HELFO. Ved spørsmål som angår frikort, ring Frikorttelefonen på 815 70 050.

Samtlige pasienter bes betale med kort. U.t. ønsker ikke kontant betaling, dersom du ikke har mulighet til annet, vennligst ha med nøyaktig beløp for å unngå veksling. For fakturaer tilkommer et gebyr. Se også Prisoversikt for mer informasjon.

Comments are closed.