Med ny e-postløsning, legges det opp til mer kommunikasjon pr. e-post (og mindre pr sms). Mailadressen som du bruker for registrering som Ny pasient eller annen type kontakt, vil bli registrert (ev. oppgi en annen e-postadresse du kan nås på). Dersom du ikke ønsker å bli kontaktet pr. e-post, må du spesifikt gi beskjed om dette. Du risikerer da å gå glipp av viktig informasjon, som vil komme pr. mail.

Ettersom e-postadresse ikke er registrert på pasientene p.t., er det fint om du (som går til behandling nå), sender inn en mail om dette for registrering.

Oppdatert 10.02.18

07.02.18: Da er ny e-postløsning omsider på plass, og kan brukes omgående.

Alle som skal delta på Kurs i mestring av belastning, Kurs i oppmerksomhetstrening, må snarest bekrefte dette.

her for mer informasjon.

 

Comments are closed.