Fra 01.01.19 gjelder ikke frikortet fra 2018 lenger. Det innebærer en egenandel på kr. 351 for konsultasjon, enten det er individuelt, i gruppe eller kurs. Det betales for hver gang. Når du mottar frikort for 2019, vennligst bring dette med for registrering. Send gjerne et bilde som MMS, slik at det blir registrert på forhånd. Eventuelt beløp som er innbetalt for mye, blir refundert fra HELFO. Ved spørsmål som angår frikort, ring Frikorttelefonen på 815 70 050, eller logg inn på helsenorge.no.

Samtlige pasienter bes betale med kort. Kontant betaling bes unngått, dersom du ikke har mulighet til annet, vennligst ha med nøyaktig beløp for å unngå veksling. For fakturaer tilkommer et gebyr. Se også Prisoversikt for mer informasjon.

Comments are closed.