Det er med stort vemod jeg vil informere om at praksisen min i Kristiansand vil bli avviklet til påske. Det har snart gått 8 år siden jeg startet, og siden den gang har over 2.000 pasienter vært innom praksisen. Det har vært en spennende og givende tid. Jeg vil takke pasienter, fastleger, DPS, NAV og andre for godt samarbeid gjennom disse årene. Jeg kommer til å starte opp en praksis i Larvik f.o.m. 01.03.19.

Her er viktig informasjon:

Driften: I februar går driften som normalt. F.o.m. 1. mars vil jeg jobbe redusert. Praksisen vil da være åpen mandag (som nå) og tirsdag til kl. 16.30.

Henvisninger besvares som tidligere, men vil kunne avslås pga. avvikling. Frem til 08.02.19 vil det fortsatt være mulig å henvise pasienter til utredning, der jeg kan henvise videre ved ev. behov for dette, og til behandling så lenge det er plass på kommende behandlingstiltak. Merk henvisningen tydelig med dette. Etter 08.02.19 er det lite sannsynlig at jeg har kapasitet til å ta imot nye henvisninger, og fastleger bes henvise pasienter til andre behandlere. Det kan bli endringer, så datoene er ikke endelige.
Dersom du er henvist, men ikke ønsker å bli innkalt, vennligst gi beskjed her.

Behandling: det startes opp et Kurs i mestring av belastning. Oppstart blir etter planen mandag 11.02.19, og vil gå 8 sammenhengende mandager. kl. 12.00-14.30 eller 13.00-15.30. Det er fortsatt ledige plasser. Gi beskjed som fort som mulig, om du ønsker å delta.
Det er mulig det vil bli startet opp et behandlingstilbud for angstlidelser som vil gå over 6-8 ganger (gruppe), gitt tilstrekkelig antall deltagere. Gi beskjed så fort som mulig, om du ønsker å delta.
Det er mulig det vil bli startet opp et Kurs i oppmerksomhetstrening (6 ganger), gitt tilstrekkelig antall deltagere. Gi beskjed så fort som mulig, om du ønsker å delta.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt. Det må beregnes lengre svartid enn vanlig.

Følg med regelmessig på hjemmesiden for informasjon! Takk.

Comments are closed.