I forbindelse med avvikling av praksisen i Kristiansand, er det inntaksstopp mtp. nye henvisninger. Tidligere mottatte henvisninger kan avslås på samme grunnlag.

Fastleger kan ta kontakt direkte, dersom de lurer på noe.

Comments are closed.