Praksisen er stengt i uke 30-32. Den åpner igjen mandag 12.08.19.

Alle henvisninger som er mottatt før sommeren, er vurdert. Tilbud om time er sendt ut til mange. De som ikke har mottatt innkalling, vil bli innkalt når praksisen åpner igjen.

For alle henvendelser/akutte problemstillinger må du kontakte fastlegen (om fastlegen har ferie, skal vedkommende ha vikar, enten på det samme legesenteret, eller med en lege på et annet senter). Utenom fastlegenes åpningstider må legevakt kontaktes.

Telefoner/sms blir ikke besvart i det angitte tidsrommet. Mailer vil bli besvart fra uke 33.

Viktig informasjon om oppstart av KiB og angstgrupper.

Alle pasienter og samarbeidspartnere ønskes en god sommer.

Comments are closed.