Det planlegges oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi i januar 2020. Tidspunktet er mandag eller onsdag kl. 15.30. Det planlegges 5 møter.

Deretter planlegges gruppebehandling for de fleste deltagerne.

Alle deltagerne må bekrefte deltagelse her, takk. Kurskode Intro V20.

Nærmere informasjon kommer etter hvert, følg med!

Comments are closed.