Oppsummering pr. 27.03.20 kl. 17.00:

Alle konsultasjoner som er satt opp, foretaes pr. video eller telefon. Egenandel er som ved oppmøte (kr. 351, frikort gjelder), og betales med Vipps.

Det benyttes to løsninger, som begge tilfredsstiller kravene til sikker kommunikasjon.

Førstevalg er confrere.com. Gå inn på https://drrochette.confrere.com for å bli kjent med løsningen. Når du har konsultasjon, vil du motta en SMS eller e-post i forkant.

 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå via skjerm eller nettbrett, be om e-post. Du følger da lenken du mottar.
 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå over mobilen din, velg SMS. Du følger da lenken du mottar.

Chrome eller Firefox anbefales. Safari for Mac. Her er det en sjelden gang utfordringer, vanligvis hjelper det å friske opp siden.

Den andre løsningen er gjennom Norsk Helsenett (NHN). Trykk her for informasjon.

Det er fortsatt uavklart om grupper kan avholdes pr. video, derfor er all gruppebehandling avlyst, og oppstart av nye grupper utsettes. Det håpes at det vil bli en endring på dette snart.

Status pr. 26.03.20 kl. 07.00

Konsultasjoner med nye pasienter kan gjennomføres pr. telefon/video. De det gjelder, vil bli kontaktet i løpet av dagen/morgendagen.

Status pr. 23.03.20 kl. 10.30 /24.03.20 kl. 10.00

Det er fortsatt uavklart om grupper kan avholdes pr. videokonsultasjon. Så lenge dette er uavklart, avlyses all gruppebehandling, og det startes ikke nye grupper p.t.

Alle gruppedeltagere tilbys derfor individuelle konsultasjoner pr. videokonsultasjon. Ta kontakt pr. mail dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet. Det er da lurt om du setter opp en ABCD, som vi kan ha som utgangspunkt for samtalen. For eksempel: A: redd for coronasmitte (helt tilfeldig valgt situasjon).

Det er fortsatt uavklart om nye pasienter må møte på kontoret for første time, eller ikke. Derfor avventes dette fortsatt.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Status pr. 19.03.20 kl. 15.00 – informasjon om innlogging via confrere.com

Det er nå opprettet en ny mulighet for videokonsultasjon via confrere.com. Dette er en leverandør som tilbyr sikker kommunikasjon, og som er anbefalt av Norsk Helsenett. Nye pasienter må logge på med BankID første gangen. Kjente pasienter behøver ikke logge seg på med BankID.

Når du har konsultasjon, vil du motta en SMS eller e-post i forkant.

 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå via skjerm eller nettbrett, be om e-post. Du følger da lenken du mottar.
 • Dersom du ønsker at samtalen skal foregå over mobilen din, velg SMS. Du følger da lenken du mottar.

Chrome eller Firefox anbefales. Safari for Mac. Her er det en sjelden gang utfordringer, vanligvis hjelper det å friske opp siden.

Ingen avklaring foreløpig mtp. grupper og nye pasienter.

Status pr. 18.03.20 kl. 11.50

Det avholdes ingen konsultasjoner på kontoret p.t.

Det er nå åpnet for at en del av konsultasjonene kan foretas pr. telefon eller videokonferanse. Videoløsningen er tatt i bruk i 2 dager, og fungerer stort sett greit. NHN, som jeg har vært i kontakt med, jobber fortløpende med å øke kapasiteten på tjenesten og dermed sikre god kvalitet på overføringen. Se her for praktisk informasjon om pålogging. Det er foreløpig uavklart om førstegangskonsultasjoner kan gjøres pr. telefon/video – pr. nå innkalles ingen nye pasienter inn, men det kan endres raskt (det jobbes med å endre retningslinjene).

Når det gjelder grupper, er det pr. i dag ikke åpnet for at dette kan gjennomføres pr. video. Dette kan dog endre seg, da situasjonen vurderes fortløpende, slik at Kurs i mestring av belastning i så fall vil bli avholdt pr. video mandag 23.03.20.

Status pr. 16.03.20 kl. 15.10

Det blir ikke Kurs i mestring av belastning pr. video i dag, da det fortsatt ventes svar fra de aktuelle myndighetene.

Du bes likevel logge deg på kl. 17.00, for å teste den tekniske løsningen, og for mer informasjon.

Forhåpentligvis vil det bli mulig å avholde kurset pr. video neste mandag.

Praksisen er åpen.

Det er ikke gitt restriksjoner i forhold til konsultasjoner fra myndighetenes side, så lenge de generelle smittevernsrådene følges – bl.a. at personer i hjemmekarantene, personer med luftveisinfeksjon eller personer som har vært i kontakt med personer som er smittet, ikke skal møte. Ved oppmøte gjelder generelle råd om håndhygiene og 1 meters avstand. Dette er fullt mulig å gjennomføre praktisk, både individuelt og i gruppe.

Dr. Rochette ønsker likevel å redusere smitterisikoen, som ledd i den nasjonale dugnaden mot spredning av viruset. Det er nå satt opp en sikker videoløsning for konsultasjoner. Denne er levert av Norsk helsenett, som drifter det sikre nettet helsevesenet er tilknyttet. Løsningen tilfredsstiller alle krav til sikker kommunikasjon, bl.a. ende-til-ende kryptering. Den tekniske løsningen er med andre ord på plass.

Dr. Rochette ønsker at individuelle konsultasjoner gjøres gjennom videoløsningen, og ber om forståelse for dette. Hver enkelt pasient vil bli kontaktet på forhånd. De samme takster gjelder for videokonsultasjon, som for vanlig konsultasjon. Det er nå mulig å betale på Vipps til Dr. Pål Rochette, Vippsnummer 596770, egenandel kr. 351.

Når det gjelder grupper og kurs, blir det ikke Kurs i mestring av belastning på kontoret mandag 16.03.20. Det jobbes med en videoløsning – det kan være at dette er oppe og går til kl. 17. Mer informasjon i morgen.

Informasjon om oppkobling til videotjenesten, får du her. Passord får du ved å sende SMS til 917 02 113 – NB: skriv fullt navn i SMS.

FØLG MED REGELMESSIG – DA ENDRINGER KAN INNTREFFE!

Oppdatert 15.03.20 kl. 21.00

I forbindelse med den pågående Coronavirus-epidemien, bes alle pasienter om å forholde seg til de retningslinjene som er angitt av myndighetene.

 • Du finner informasjon og konkrete råd om coronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.

Dersom du har vært på reise utenfor Norden, har symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i kontakt med personer som er/kan være smittet, ber jeg deg om å melde i fra til meg, og ikke møte til time før situasjonen er nærmere avklart.

Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til situasjonen og de råd myndighetene gir. U.t. er også i kontakt med kolleger, legeforeningen, Helse Sør-Øst, Helfo.

Følgende gjelder inntil videre:

 • Alle individuelle konsultasjoner i uke 12 opprettholdes. U.t. undersøker muligheten for alternativer, mer informasjon kommer forhåpentligvis i løpet av dagen.
 • Dersom du er i hjemmekarantene, blir du kontaktet direkte av u.t.
 • Kurs i mestring av belastning mandag 16.03.20 opprettholdes. Enkelte tiltak er nødvendige:
  • Generelle hygieneregler.
  • Deltagerne bes ha 1 meter imellom seg (annenhver plass).

Situasjonen kan endre seg på kort varsel – så følg derfor med regelmessig.

Oppdatert 13.03.20

Comments are closed.