I disse tider kan det av forskjellige årsaker være vanskelig å komme i kontakt med fastlegen. Det introduseres derfor et tilbud som gjør det mulig å kontakte praksisen direkte, gjennom å be om en konsultasjon uten henvisning.

Hvem gjelder dette tilbudet for?

  • Tilbudet gjelder personer med psykiske plager, som bl.a. depresjon og angst, som ønsker en vurdering av spesialist.
  • Tilbudet gjelder også personer som opplever mye bekymringer knyttet opp mot den aktuelle korona-situasjonen, eller en forverring av en underliggende helseangst.

Hvordan gjøres dette?

  • Du sender en mail (Kontakt – generell forespørsel).
  • Som emne skriver du: Konsultasjon uten henvisning.
  • Under melding skriver du fødselsdato (6 siffer), adresse og navn på fastlege.
  • Du blir kontaktet pr. SMS eller telefon for mer informasjon og avtale.

Selve konsultasjonen foregår som en videokonsultasjon på opptil 30 minutter, og hensikten er å finne ut av problemstillingen, og hvorvidt det er hensiktsmessig med videre oppfølgning i praksisen. Etter timen kan det sendes en tilbakemelding til fastlegen, eventuelt med en anmodning om henvisning (dette er det opp til fastlegen å avgjøre hvordan han/hun vil gjennomføre dette).

En slik konsultasjon kommer på kr. 351 (egenandel, dekkes av eventuelt frikort), samt et tillegg på kr. 170. Betales pr. Vipps til 596770.

Se her for praktisk informasjon om pålogging på

 

 

 

 

trykk her for praktisk informasjon.

 

Comments are closed.