Det er god kapasitet og kort ventetid for utredning og behandling.

Henvisning sendes av fastlege.

Det er mulig å ha en enkeltkonsultasjon uten henvisning, dersom du ønsker det. Det tilkommer da kr. 170 i tillegg til egenandel på kr. 351. Ta kontakt her.

Offentlig egenandel (p.t kr. 351), frikort gjelder.

Comments are closed.