Det blir oppstart av angstgruppe mandag 140920 kl 1430.

Det blir 12 gruppesamlinger på mandager. I uke 41 er det fri/opphold pga høstferie. Siste gruppedag er mandag 7. desember. (se kalender) Et oppfølgingsmøte i januar.

Dersom du ikke har bekreftet deltagelse enda, gjør det snarest her.

Comments are closed.