Alle pasienter, henvisere, samarbeidspartnere og andre ønskes en god jul og et godt nytt år.

Praksisen er nå stengt til over nyttår. Det vil komme noe informasjon på drrochette.no mtp. grupper og kurs som starter over nyttår. Pasienter vil også kunne motta innkalling til timer.

Telefonen og mail blir ikke besvart i denne perioden. Som vanlig må fastlege eller legevakt kontaktes ved akutte problemstillinger.

Comments are closed.