Ettersom ikke alle som ønsket å delta på KiB fikk plass på forrige kurs i april pga. koronarestriksjoner, planlegges det nå et nytt kurs, gitt tilstrekkelig antall deltagere.

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 18 (onsdag 05.05.21). Kurset går over 10 kursdager fra kl. 17.00 på onsdager. De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke) t.o.m. 23.06.21, mens de to oppfølgningsgangene planlegges over sommeren 2021. NB: usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB mai 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 16 eller 17), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Comments are closed.