Det blir oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 34 (mandag 23.08.21 kl. 17.00).

Digitalt oppmøte for dem som av smittevernshensyn ikke kan delta fysisk.

Deltagere som ikke får plass på dette kurset, settes opp som deltagere på neste kurs, med oppstart i oktober.

Velkommen!

Oppdatert 22.08.21.

Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 33 eller uke 34 (mandag 16.08.21 eller 23.08.21). Kurset går over 10 dager fra kl. 17.00 på mandager. De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i november og desember 21 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). NB: usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB august 2021.

Smittevernsreglene i forbindelse med koronapandemien, setter grenser for antall deltagere. De som bekrefter først, blir prioritert. Deltagere som ikke får plass, blir satt opp på neste kurs.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 32 eller 33), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Comments are closed.