Det planlegges oppstart av Kurs i mestring av belastning i uke 43 (mandag 25.10.21). Kurset går over 10 ganger fra kl. 17.00 på mandager (unntak tirsdag 09.11.21). De 8 første kursdagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene planlegges i januar og februar 22 (sannsynligvis tirsdager kl. 17.00). Selv om koronasituasjonen har bedret seg, vil det fortsatt kunne være litt usikkerhet mtp. ev. fremtidige koronarestriksjoner, som kan gi endringer.

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Kurskode: KiB oktober 2021.

Normale smittevernsregler gjelder.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av kurset (uke 42, etter høstferien), innkallingen sendes til registrert mailadresse.

Comments are closed.