Alle pasienter, henvisere, samarbeidspartnere og andre ønskes en god jul og et godt nytt år.

Praksisen er stengt fra torsdag 23.12.21 og åpner igjen mandag 03.01.22. Det vil komme noe informasjon på drrochette.no mtp. grupper og kurs som starter over nyttår. Pasienter vil også kunne motta innkalling til timer.

Telefonen og mail blir ikke besvart i denne perioden. Som vanlig må fastlege eller legevakt kontaktes ved akutte problemstillinger.

Se kildebildet

Comments are closed.