Dr. Rochette skal starte praksis i Oslo, og praksisen i Larvik vil bli avviklet.

Oslo: det er nå åpnet for mottak av elektroniske henvisninger fra fastlege (det er allerede mottatt flere). Pasienter som er henvist, vil motta en SMS i løpet av den nærmeste tiden. Dette er kun for å bekrefte at henvisning er mottatt. Dersom henvisningen blir avslått, vil du motta brev om dette etterhvert (tidligst i slutten av uke 47).

Lokaler er ikke avklart ennå. Pasienter som får henvisningen godtatt, vil bli kalt inn til time straks dette foreligger. Planen er å avholde de første konsultasjonene i begynnelsen av desember.

Frem til jul vil det være redusert drift, full drift planlegges over nyttår. Ventetidene som er angitt, gjelder ved full drift.

Larvik: Det tas ikke inn nye pasienter i Larvik fra 01.11.22

Mer informasjon vil komme.

Oppdatert 17.11.22

Comments are closed.