Dr. Rochette skal starte praksis i Oslo, og praksisen i Larvik er nå avviklet.

Oslo: det er nå åpnet for mottak av elektroniske henvisninger fra fastlege (det er allerede mottatt flere). Pasienter som er henvist, vil motta en SMS etterhvert. Dette er kun for å bekrefte at henvisning er mottatt. Dersom henvisningen blir avslått, vil du motta brev om dette etterhvert (tidligst i slutten av uke 47).

Lokaler er ikke endelig avklart ennå. Det forventes at det er avklart snart, slik at det blir full drift fra begynnelsen av januar 23. Ventetidene som er angitt, gjelder ved full drift.

23.12.22: det planlegges oppstart med full drift fra 09.01.23. Innkalling vil foregå i uke 1, 2023.

Larvik: Det tas ikke inn nye pasienter i Larvik fra 01.11.22

Mer informasjon vil komme.

Oppdatert 23.12.22

Comments are closed.