Til første gruppegang bes du fylle ut kognitiv problemformulering så snart som mulig og innen 27.08.23, helst elektronisk, alternativt maskinskrevet på papir (som leveres første gruppegang), om du ikke ønsker å sende den elektronisk.

Gjør det etter beste evne – det er ingen forventninger om at det er perfekt!

Velkommen til angstgruppe!

Oppdatert 23.08.23

Da er kabalen for angstgruppene lagt. Det er forsøkt å ta størst mulig hensyn til deltagernes ønsker, dessverre får ikke alle førstevalget innfridd når det gjelder dagen gruppen går.

Agorafobi/panikklidelse/helseangst-gruppen går på mandager. Første gang mandag 28.08.23 kl. 14.00.

Sosial angst-gruppen går på tirsdager. Første gang tirsdag 29.08.23 kl. 14.00

Oppdatert 18.08.23.

Angstgruppene med planlagt oppstart i uke 34, starter i uke 35 i stedet.

Informasjon om hvilken dag de enkelte gruppen blir på, annonseres straks detter er bestemt.

 

Comments are closed.