I løpet av uke 39 eller 40 blir det sendt ut informasjon om hvilken gruppe de som allerede har bekreftet deltagelse på, får plass i.

Om du ikke har sendt inn bekreftelse allerede, gjør det snarest (lenke 2 avsnitt nedenfor). Det ligger an til at begge gruppene blir overtegnet – jo raskere bekreftelsen kommer inn, jo større sannsynlighet for å få plass.

Oppdatert 25.09.23

Det blir oppstart av 2 depresjonsgrupper i oktober 23 (uke , mandag 23.10 og tirsdag 24.10). Gruppen går over 10 ganger fra kl. 16.30 på mandager for mandagsgruppen og fra kl 16.30 tirsdager for tirsdagsgruppen. De 8 første gruppedagene går ukentlig (1 gang/uke), mens de to oppfølgningsgangene blir i januar og februar (en annen dag).

Til de som ikke har bekreftet deltagelse ennå: gjør dette her snarest. Gruppekode: DG oktober 23. Så velger du dag(er) som passer. Dersom du kun kan en dag, er det ikke garantert at du får plass i denne omgang.

Dersom du allerede har bekreftet deltagelse, men ønsker å presisere hvilken dag som passer best, kan du sende inn bekreftelse på nytt.

Alle deltagerne vil bli kalt inn til en kort forsamtale i forkant av gruppen, innkallingen sendes til registrert mailadresse eller pr SMS. Disse forsamtalene planlegges på ettermiddags-/kveldstid i uken i forkant av oppstart.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt her.

Oppdatert 08.07.23

Comments are closed.