Årsrapport 2012

Her vil du finne nøkkeltallene for dr. Rochettes praksis for året 2012 (noe redusert drift august-desember).

– Antall mottatte henvisninger: ca. 290.
– Antall pasienter som er innkalt til utredning: ca. 80% av de henviste.
– Gjennomsnittlig ventetid fra elektronisk henvisning er mottatt til første konsultasjon: ca. 2 uker.
– Antall pasienter som får tilbud om behandling etter utredning: ca. 70%. Ca. 20 pasienter er henvist videre pga. manglende tilbud i praksisen. Andre årsaker er manglende oppmøte/oppfølgning

– Totalt antall kontakter: 2213, derav 2115 gjennomførte konsultasjoner.
– Totalt antall pasienter: 254.