Behandlingstilbud høsten 2013

Her kommer en foreløpig oversikt over gruppe- og kursbehandling høsten 2013. Pasienter som er satt opp til grupper/kurs, må sende bekreftelse via lenken Bekreftelse gruppe-/kursdeltagelse. Følmå følge regelmessig med på hjemmesiden. Sist oppdatert 01.12.13.

August 2013

– Angstgrupper (2 stk, gruppe 1 sosial fobi, gruppe 2 agorafobi (med panikklidelse)). Fullt. Mandager 14.00-15.30 og 15.30 til 17.00, oppstart mandag 02.09.

– Kurs i mestring av belastning. fullt. Mandager 18.00-20.30, oppstart mandag 26.08 kl. 18.00. Avbestillingsfrist påmeldte 30.06.13 kl. 12.00.

– Kurs i oppmerksomhetstrening, fullt. Mandager 20.30-21.30, oppstart mandag 26.08 kl. 20.30. Avbestillingsfrist påmeldte 30.06.13 kl. 12.00.

Oktober 2013

– Kurs i mestring av depresjon. fullt. Mandager kl. 18.00-20.30, oppstart 28.10.13 kl. 18.00. Avbestillingsfrist påmeldte 07.10.13 kl. 12.00.

November 2013

– Introduksjonskurs i kognitiv terapi. 2 ledige plasser. Mandager kl. 15.45.

– Kurs i oppmerksomhetstrening, fullt. Mandager kl. 20.30-21.30.