Behandlingstilbud våren 2012

Her foreligger en oversikt over planlagt aktivitet våren 2012 i praksisen (forutsatt at det er tilstrekkelig antall deltagere). Det er fullt mulig for henvisere å komme med ønsker for pasienter i forhold til gruppene. Antall ledige plasser oppdateres fortløpende, sist oppdatert 16.05.12.

Januar 2012

– Oppstart introduksjonsgruppe kognitiv terapi tirsdag 03.01 kl. 19.15. 5 påfølgende tirsdager. Ingen ledige plasser. Venteliste.

– Oppstart gruppe oppmerksomhetstrening: mandag 09.01 kl. 19.30. 8-10 påfølgende mandager. Ingen ledige plasser.

Februar 2012

– Oppstart gruppe agorafobi: mandag 13.02 kl. 15.00. 8-10 påfølgende mandager. Ingen ledige plasser.

– Oppstart gruppe sosial fobi: tirsdag 14.02 kl. 16.00. 8-10 påfølgende tirsdager. Ingen ledige plasser.

– Oppstart Kurs i mestring av depresjon (KiD): mandag 20.02 kl. 18.00. 1 ledig plass. Påfølgende kursdager (alle dager kl. 18.00) 05.03, 12.03, onsdag 21.03, 26.03, onsdag 11.04, 16.04, 23.04 (02. og 09.04: påskeferie).

April 2012

– Oppstart Kurs i oppmerksomhetstrening uke 15, mandager kl. 20.30. NB: første gang: tirsdag 10.04 kl. 20.00.  Ingen ledige plasser.

– Oppstart Kurs i mestring av belastning (KiB) i uke 17, mandager kl. 18.00 (NB: tirsdag 24.04 og onsdag 02.05). 1 ledig plass.

– Oppstart Kurs i mestring av depresjon (KiD) i uke 18, tirsdager kl. 19.00 (NB: torsdag 03.05). 4 ledige plasser.

Mai 2012

– Oppstart av introduksjonskurs i kognitiv terapi i uke 21, mandager kl. 15.45 (ikke mandag 04.06, men tirsdag 05.06 kl. 15.o0).

Se her for mer informasjon om deltagelse i grupper/kurs.