Behandlingstilbud våren 2013

Her foreligger en oversikt over planlagt aktivitet våren 2013 i praksisen (forutsatt at det er tilstrekkelig antall deltagere). Det er fullt mulig for henvisere å komme med ønsker for pasienter i forhold til gruppene. Antall ledige plasser oppdateres fortløpende, sist oppdatert 30.04.13.

Februar 2013

– Oppstart Kurs i mestring av belastning: mandag 11.02.13 kl. 18.00. Ingen ledige plasser.

– Oppstart gruppe agorafobi: mandag 25.02 kl. 14.00. Ingen ledige plasser.

– Oppstart gruppe sosial fobi: mandag 25.02 kl. 15.30. Ingen ledige plasser.

April 2013

– Oppstart Kurs i oppmerksomhetstrening: tirsdag 02.04 kl. 20.30. Ingen ledige plasser.

– Oppstart Kurs i mestring av depresjon 29.04 kl. 18.00. Ingen ledige plasser.

Mai 2013

– Oppstart av Introduksjonskurs i kognitiv terapi 21.05 kl. 15.45. 6 ledige plasser.

Se her for mer informasjon om deltagelse i grupper/kurs.