Bekreftelse gruppedeltagelse

Dette bekreftelsesskjemaet skal brukes straks du har fått tilbud om plass i gruppe hos dr. Rochette, og sikrer deg plass på den gruppen du har fått tilbud om. (Skjemaet skal ikke brukes dersom du ikke har fått noe muntlig tilbud. Send i så fall en forespørsel her, om du har noen spørsmål.)

Når du deltar i en gruppe, forplikter du deg ikke bare overfor behandler, men også overfor de andre deltagerne i gruppen. Du må derfor bekrefte følgende:
– At du har taushetsplikt i forhold til hvem som deltar på gruppen.
– At du har taushetsplikt i forhold til all informasjon som fremkommer i gruppen.
– At du er innforstått med at deltagelse er forpliktende, og at det kun godtas ett fravær dersom dette er meldt på forhånd via Kontakt. Alt annet fravær vil, med få unntak, bli fakturert med gebyr svarende til egenandel, samt fakturagebyr. NB: Frikort dekker behandling, ikke manglende oppmøte.
– At du, dersom du likevel ikke ønsker å delta før oppstart av gruppen, må avbestille deltagelsen skriftlig pr. mail via Kontakt så snart som mulig. Dersom det ikke er mulig å få inn en ny deltager i gruppen for å erstatte plassen din, vil du bli avkrevd et avbestillingsgebyr på 50% av egenandelen til antall gruppeganger (f.eks. 12 gruppemøter vil si gebyr svarende til 6 x egenandel). Dersom avbestilling skjer den siste uken før oppstart, og plassen ikke blir fylt opp, økes gebyret til 100%. I  spesielle tilfeller vil det bli utøvd skjønn, og gebyret kan da frafalles helt eller delvis.
– At du, om du velger å ikke delta i gruppen før denne er avsluttet, vil bli belastet et avbruddsgebyr svarende til egenandelen til de gjenstående gangene. Også her vil det bli utøvd skjønn i spesielle tilfeller, og gebyret kan da frafalles helt eller delvis.
– At brudd på gruppereglene kan medføre at du blir kastet ut av gruppen. I så fall blir du belastet et gebyr svarende til egenandelen de gjenstående gangen.

Merk:
– Manglende bekreftelse kan medføre at du mister plassen i gruppen uten nærmere forvarsel.
– Manglende bekreftelse ansees ikke å være en avbestilling. Dersom du har takket “ja” muntlig til tilbudet, er du å anse som deltager frem til eventuell avbestilling mottas.

Det er bare å ta kontakt, dersom du lurer på noe rundt dette.

Ved bekreftelse til depresjonsgruppe, vil du motta innkalling til forsamtale pr SMS eller til mailadressen du sender mailen fra. Forsamtalen er vanligvis 1-2 uker før gruppestart.

Bekreftelse gruppedeltagelse

Bekreftelse gruppedeltagelse

Bekreftelse taushetsplikt *
Bekreftelse oppmøte *
Bekreftelse retningslinjer for smittevern ved gruppebehandling på kontoret under koronapandemien
Kryss her av for hvilken gruppebehandling du bekrefter deltagelse på *

 

Sist oppdatert 08.07.23