Enkelkonsultasjon uten henvisning

Du kan ta kontakt for en enkelkonsultasjon uten å være henvist. Du vil da få time, sannsynligvis i løpet av 1 uke. Konsultasjonen vil gjerne ha som hovedfokus å avklare om mine behandlingstilbud, kan være nyttige for din problemstilling. I så fall sendes tilbakemelding til fastlege, som du må kontakte, slik at ordinær henvisning blir ordnet.

Det settes av ca. 30 minutter for samtalen.

Samtalen belastes med en egenandel, p.t. kr. 386, samt ett tillegg, p.t. kr. 185. Du vil motta en SMS for dette. Har du frikort, dekkes egenandelen, men ikke tillegget. Ved manglende oppmøte, blir du belastet for egenandel og tillegg.

Dette skjemaet skal kun brukes til enkelkonsultasjon uten henvisning (nye pasienter som tar kontakt direkte, eller via lege uten å gå om Felles henvisningsmottak ved DPS).

Enkelkonsultasjon uten henvisning

Enkelkonsultasjon uten henvisning

Fullmakt til innhenting av personopplysninger fra Folkeregisteret
Bekreftelse betingelser