Evalueringsskjema

På denne siden vil du finne lenker til evalueringsskjema til de forskjellige kursene og gruppene som er avsluttet.

Samtlige som har deltatt på kurs eller gruppe, bes om å fylle ut spørreskjemaet 1 gang. Vær påpasselig med å svare riktig, da det ikke er mulig å korrigere i ettertid uten å måtte slette all informasjon (lite fleksibelt program). Av den grunn har heller ikke u.t. hatt anledning til å teste ut skjemaet, ta kontakt her ved spørsmål/problemer. Passord for pålogging (forskjellig for hvert kurs), blir gitt direkte av kurs-/gruppeleder.

Spørreskjemaet tar ca. 5 minutter å fylle ut. Alle spørsmål må besvares for å komme videre (med mindre det fremkommer at det ikke er nødvendig). Det er for øvrig mulig å komme med kommentarer på slutten av evalueringsskjemaet – det settes stor pris på dette.

Resultatene for et kurs/en gruppe vil bli offentliggjort når samtlige deltagere har fylt ut skjemaet, eller innen en gitt tidsfrist. Dette fordi det er av interesse for deltagerne å se hvordan de andre har opplevd kurset/gruppen, men også fordi pasienter som lurer på om kurs/grupper kan være et aktuelt tilbud for dem, kan se på tilbakemeldingene fra tidligere kurs- og gruppedeltagere. Dessuten er det viktig for u.t. å få alle slags tilbakemeldinger, slik at det er mulig å foreta justeringer i forhold til fremtidige kurs og grupper.

Takk for hjelpen!

Oppmerksomhetstrening 09.12-11.12, resultater lagt ut.

KiD 05.12-06.12, resultater lagt ut.

KiB 09.12-11.12, resultater legges ut.

Introduksjonsgruppe 01.12, resultater lagt ut.

Angst sosial fobi høsten 2012, resultater legges ut.

Angst agorafobi/panikkelidelse våren 2012, resultater lagt ut.

Angst høsten/vinteren 2011/12 avsluttet, resultater lagt ut.

Spørreskjema Kurs i mestring av belastning og sykemelding, trykk her.

Test (for administrator)