Du er nå innkalt til en kort forsamtale, i forkant av depresjonsgruppen.

Under denne forsamtalen vil du få mer praktisk og faglig informasjon om gruppen, og i tillegg vil du få utdelt boken vi bruker, slik at du kan forberede deg til første gruppedag. For datoer, se her og i kalenderen.

Jeg forventer alle møter opp hver gang. I tillegg er det hjemmeoppgaver mellom alle gruppedagene, og det er viktig å sette av tid til å kunne jobbe med de psykologiske prosessene daglig. Egeninnsatsen er av største betydning for effekten du får.

Det er en egenandel pr. gang, frem til du får frikort. Gi beskjed straks du har fått dette (send gjerne bilde på SMS). Frikort dekker ikke manglende oppmøte. For boken er det kr. 700 (er utenom frikortsgrunnlaget). Boken beholder du naturligvis, og er veldig god å ha i ettertid.

Det er viktig at du snarest bekrefter om timen passer eller ikke. Det er i utgangspunktet lite muligheter for å få byttet denne. Send bekreftelse på oppmøte her. Forespørsel om endret time sendes her.

Velkommen til forsamtale og gruppebehandling!