Informasjon depresjonsgruppe

Du er nå innkalt til en kort forsamtale, i forkant av depresjonsgruppen. Både forsamtalen og gruppen foregår i lokalene på Slemdal.

Det blir oppstart av en gruppe i uke 19 – mandag 06.05.24. Gruppen går hovedsakelig på mandager 16.30-19.00 (tirsdagen etter pinsehelgen). 8 ganger frem t.o.m. 24.06.24. 2 ganger over sommeren (august og september, dato bestemmes senere).

Under forsamtalen vil du få mer praktisk og faglig informasjon om gruppen, og i tillegg vil du få utdelt boken vi bruker, slik at du kan forberede deg til første gruppedag. For datoer, se her og i kalenderen.

Jeg forventer at alle møter opp hver gang (ved sykdom er det mulig å delta digitalt). I tillegg er det hjemmeoppgaver mellom alle gruppedagene, og det er viktig å sette av tid til å kunne jobbe med de psykologiske prosessene daglig. Egeninnsatsen er av største betydning for effekten du får.

Det er en egenandel pr. gang, frem til du får frikort (om du ikke allerede har det). Frikort dekker ikke manglende oppmøte. For boken er det kr. 800 (utenom frikortsgrunnlaget). Boken beholder du naturligvis, og er veldig god å ha i ettertid.

Det er viktig at du snarest bekrefter om timen passer eller ikke. Det er i utgangspunktet lite muligheter for å få byttet denne, pga. tett program før oppstart. Send bekreftelse på oppmøte her. Forespørsel om endret time sendes her.

Velkommen til forsamtale og gruppebehandling!