Velkommen til langtidsgruppe

Det blir nå oppstart av langtidsgruppe, se her for mer detaljer.

Langtidsgruppen går over 2 semestre, ukentlig og/eller annenhver uke.

Alle deltagerne har naturligvis taushetsplikt. Kontakt mellom deltagerne utenom gruppen, er ikke tillatt.

Deltagelse i langtidsgruppen er forpliktende, da det har stor betydning for gruppedynamikken. Det forventes at alle møter hver gang. Fravær ut over en gang i løpet av gruppebehandlingen, vil bli fakturert, med mindre det er en meget god grunn til fraværet. Eventuelt avbrudd i gruppen vil bli fakturert fullt ut for de gjenværende gangene.

Det settes opp en digital løsning dersom du er syk, og er forhindret fra å delta fysisk. Dette er kun en nødløsning.

Til første gruppegang skal du fylle ut kognitiv problemformulering etter beste evne. Gjør det snarest, om du ikke allerede har gjort det.

Første gruppegang skal vi gå igjennom praktisk informasjon og gruppereglene, samt gjennomgå deltagernes problemformuleringer.

Velkommen til langtidsgruppe!