Informasjon depresjonsgruppe mars 24 – gang 4 (uke 14)

Hei, og beklager sen informasjon.

Jeg har ikke mottatt noe svar på min forespørsel om det skulle være noen grunn til at vi ikke kan bruke det store grupperommet, i morgen.

Jeg legger da opp til at det blir depresjonsgruppe i morgen, tirsdag 02.04.24, kl. 17.30, slik vi snakket om på siste gruppetime.

Jeg er opptatt med gruppe frem til kl. 17.15. Fint om dere åpner døren for hverandre, uten å ringe på. Jeg kan også nås på 917 02 113.

Jeg vet heller ikke om det er yoga i morgen i den nederste salen. Gå uansett inn i grupperommet som vanlig.

Følg for ordens skyld med på hjemmesiden i morgen, i tilfelle det skulle dukke opp noen ny informasjon der.

Etter årsmøtet i foreningen som eier lokalene, rett før påske, har jeg et håp om at denne saken snart løses på en hensiktsmessig måte.

Beklager de ulemper dette måtte ha medført for dere.

Velkommen!