Midlertidige åpningstider

Ut 2013 vil det bli noe endringer i åpningstiden.

Pasienter vil i liten grad bli berørt av dette, da det er iverksatt tiltak for å opprettholde den korte ventetiden (1-2 uker) og behandlingstilbudet.

Henvisere antaes heller ikke å bli nevneverdig berørt. Kapasiteten er fortsatt god for de tilstander det finnes et tilbud for i praksisen. Henvisere anbefales å gå inn på For henvisere for mye informasjon. Passord: ta kontakt.

Åpningstider:

Mandag: 07.00-21.30

Tirsdag: 07.00-18.00

Onsdag: stengt

Torsdag: telefontid 08.30-15.30

Fredag: telefontid 08.30-11.30